Download or read online books in PDF, EPUB and Mobi Format. Click Download or Read Online button to get book now. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want.

The Alzheimer s Advisor

The Alzheimer s Advisor Author Vaughn E. JAMES
ISBN-10 9780814409244
Release 2008-10-16
Pages 320
Download Link Click Here

For anyone who has ever cared for a person with Alzheimer's, coping with the emotional, financial, and day-to-day issues can be grueling. While many people are aware of the physical effects of this disease, very few know how to handle the practical issues that can make dealing with a loved one or patient with Alzheimer's that much more difficult. In The Alzheimer's Advisor, Vaughn E. James offers an empathetic and straightforward guide to the legal and ethical dilemmas associated with this disorder. Using real-life situations, the author offers invaluable advice on such topics as: estate planning • the emotional issues of caring for a patient with Alzheimer's • how to cope with the cost of care • living wills, power of attorney, and guardian­­ship • treatment and diagnosis • finding the right lawyer and paying for the cost of legal help • legal issues for the mobile Alzheimer's patient From recognizing the early signs of the disease to understanding the legal implications, this is the one book that will enable caregivers, health-care practitioners, and family members to protect themselves and their loved ones.Dementia

Dementia Author Therese M. Shea
ISBN-10 9781448855452
Release 2011-12-15
Pages 64
Download Link Click Here

Provides information on dementia, including its causes, effects, and treatment.A Caregiver s Guide to Alzheimer s Disease Large Print 16pt

A Caregiver s Guide to Alzheimer s Disease Large Print 16pt Author Patricia R. Callone
ISBN-10 9781458757340
Release 2010-05-01
Pages 168
Download Link Click Here

An estimated 5 million Americans have Alzheimer's disease. That number continues to grow - by 2050 the number of individuals with Alzheimer's could range from 11.3 million to 16 million. Alzheimer's disease is not a normal part of aging. It is a devastating disorder of the brain's nerve cells that impairs memory, thinking, and behavior. Written for patients, their families, and caregivers, A Caregiver's Guide to Alzheimer's Disease: 300 Tips for Making Life Easier will help readers understand what is physically happening to the brain so they can empower their own special skills and talents throughout the disease process. The book is divided into three sections that correspond to the progression of Alzheimer's and the unique challenges encountered at each stage. Section A: The major part of the book divides the progression of the disease into Stages: the Pre-Clinical Stage; Early-To-Mild Stage, which marks the onset of the disease; Moderate Stage; and the Severe Stage. Hundreds of practical tips geared to coping and compensating at each level of the disease provide support for the affected individual and the caregiver. Section B: A bonus section of questions and answers addresses specific issues caregivers face and give them points to reflect on as they continue the process. Key topics covered include: Legal and financial issues Family Forums in the caregiving process The role of medication at various stages of the disease Helping children understand what is happening to a loved one Handling the holidays and celebrations Making the living environment more stimulating and enjoyable Section C: Lists resources and suggests websites to find additional information about the disease itself as well as related valuable networks. With an abundance of pointers and guidelines for affected individuals, their families, friends and caregivers, A Caregiver's Guide to Alzheimer's Disease: 300 Tips for Making Life Easier is essential for all readers who want to focus on the capabilities that remain instead of those that have been lost.Library Journal

Library Journal Author
ISBN-10 UCSC:32106017989127
Release 2009
Pages
Download Link Click Here

Library Journal has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Library Journal also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Library Journal book for free.The British National Bibliography

The British National Bibliography Author Arthur James Wells
ISBN-10 STANFORD:36105211722678
Release 2009
Pages
Download Link Click Here

The British National Bibliography has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from The British National Bibliography also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full The British National Bibliography book for free.Surviving Alzheimer s

Surviving Alzheimer s Author PAULA SPENCER. SCOTT
ISBN-10 0999555707
Release 2018-01-11
Pages 402
Download Link Click Here

The book recommended by dementia experts and family caregivers as the most complete, practical guide to Alzheimer's and other dementias-now updated and expanded through end-of-life care. This new edition of Surviving Alzheimer's offers the best, most current thinking on how to help a loved one with memory loss and related symptoms without sacrificing YOU. You'll learn: What's behind odd, frustrating behaviors like repetition, wandering, personality changes, bathing resistance, and aggression-and what you can do How to defuse resentment, guilt, and family friction What to say for better communication and more cooperation Special advice for spouses, out-of-town caregivers, and other specific situations 100s of confidence-raising solutions from top doctors, social workers, dementia specialists, and family caregivers All in a fast, scannable format perfect for busy or overwhelmed dementia helpers.Percepcja l ku przed mierci w kontek cie Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zast pczej

Percepcja l ku przed  mierci  w kontek cie Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zast pczej Author JÓZEF BINNEBESEL
ISBN-10 9788323139546
Release
Pages
Download Link Click Here

Punktem wyjścia prezentowanych w książce badań nad percepcją lęku przed śmiercią wśród 791 osób zarówno z tak zwanych zawodów pomocowych, jak i kierunków studiów przygotowujących do tych zawodów, realizowanych w Czechach, Polsce, Ukrainie i we Włoszech, były trzy kwestie. Pierwsza z nich to autorskie rozumienie samej tanatopedagogiki jako „nauki o wychowaniu ze świadomością śmiertelności, wpisaną w naturę bytu ludzkiego, opartą na fundamentalnej zasadzie poszanowania godności i wolności każdej istoty ludzkiej oraz nienaruszalności i apriorycznej wartości życia ludzkiego” (Binnebesel, 2013, s. 251). Druga kwestia to także autorskie ujęcie kwestii lęku tanatycznego, które zostało zaprezentowane w kontekście doświadczania Penthosu. Sama prezentowana tematyka lęku jest między innymi związana z rozważaniami Tillicha, Frankla, Kierkegaarda oraz Kępińskiego. Przytoczone w pracy argumenty zawsze mogą spotkać się z kontrargumentami, które z kolei napotkają kolejne. Naprzeciw rozważaniom Frankla można postawić analizy Sartre’a, na argumenty Tillicha można przytoczyć kontrargumenty Nietzschego, Wojtyle-Janowi Pawłowi II można przeciwstawić Marksa, w kontrze Chudemu można zaprezentować poglądy Spinozy, a Saint-Exupéry’emu Camusa. W wielu miejscach istota argumentów wynika właśnie bardziej z istoty spotkania i swoistej wiary, z konkretnych historii i przekazów, ze słów mówiących o lęku, bólu, o samotności i niepewności. Wydaje się, że istota owego przekazu to próba spotkania z tymi ludźmi w pryzmacie zrozumienia i pomocy. Kwestia trzecia to rozumienie Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej (TRTZ) ujmującej swoje działania we wzajemnych relacjach pomiędzy trzema środowiskami wychowawczymi (pierwotnym, wtórnym i zintegrowanym) oraz generowanymi przez nie specyficznymi celami wychowawczymi (Binnebesel, 2002b, s. 366–367). Przyjmując powyższe podstawy szeroko prezentowane w tekście opracowania, podjęto badania na autorskim kwestionariuszu diagnostyczno-terapeutycznym CCJ. Geneza samego narzędzia badawczego jest związana z praktyką terapeutyczną autora w pracy z dziećmi terminalnie chorymi i ich rodzinami oraz dziećmi doświadczającymi żałoby. Wyniki badań zostały ujęte w trzech kategoriach pojęciowych związanych z dynamiką narzędzia badawczego. Tak więc zaprezentowano wskazania doświadczanych przez respondentów lęków, następnie zaprezentowano wskazywane przez badanych przyczyny i możliwości oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Analiza statystyczna oparta na analizie procentowej, teście χ2 oraz analizie jakościowej zebranego materiału ukazała z jednej strony uniwersalność poszczególnych wskazań związanych z doświadczaniem lęku tanatycznego, jego przyczynami i sposobami radzenia sobie. Z drugiej zaś strony zostały ukazane różnice wynikające zarówno z przynależności państwowej (kulturowe), wyznania, religijności, jak i płci czy wieku. Wyniki badań potwierdziły przyjętą w założeniach teorię o swoistym rozumieniu lęku tanatycznego jako elementu związanego z percepcją rzeczywistości, kultury i wychowania.Alzheimer s Disease and Other Dementias

Alzheimer s Disease and Other Dementias Author Nataly Rubinstein
ISBN-10 9781936198139
Release 2011-06-15
Pages 398
Download Link Click Here

A practical, encouraging guide to caring for someone with dementia.Alzheimer s Early Stages

Alzheimer s Early Stages Author Daniel Kuhn
ISBN-10 9780897933971
Release 2003
Pages 306
Download Link Click Here

FIRST STEPS FOR FAMILIES, FRIENDS, AND CAREGIVERS.Chicken Soup for the Soul Living with Alzheimer s Other Dementias

Chicken Soup for the Soul Living with Alzheimer  s  Other Dementias Author Amy Newmark
ISBN-10 9781611599343
Release 2014-04-22
Pages 400
Download Link Click Here

Collects personal accounts from Alzheimer's patients and family members on their individual struggles, providing inspiring and uplifting tales of strength, treatment, and compassion.The Complete Idiot s Guide to Caring for Aging Parents

The Complete Idiot s Guide to Caring for Aging Parents Author Linda Colvin Rhodes
ISBN-10 9780028639437
Release 2000-10-01
Pages 339
Download Link Click Here

Offers advice on medical conditions, medical insurance and prescription drug costs, nursing homes and assisted living facilities, and resources available for assistance.What If It s Not Alzheimer s

What If It s Not Alzheimer s Author Gary Radin
ISBN-10 9781616149697
Release 2014-10-07
Pages 444
Download Link Click Here

Although the public most often associates dementia with Alzheimer’s disease, the medical profession now distinguishes various types of “other” dementias. This book is the first and only comprehensive guide dealing with frontotemporal degeneration (FTD), one of the largest groups of non-Alzheimer’s dementias. The contributors are either specialists in their fields or have exceptional hands-on experience with FTD sufferers. Beginning with a focus on the medical facts, the first part defines and explores FTD as an illness distinct from Alzheimer’s disease. Also considered are clinical and medical care issues and practices, as well as such topics as finding a medical team and rehabilitation interventions. The next section on managing care examines the daily care routine including exercise, socialization, adapting the home environment, and behavioral issues. In the following section on caregiver resources, the contributors identify professional and government assistance programs along with private resources and legal options. The final section focuses on the caregiver, in particular the need for respite and the challenge of managing emotions. This new, completely revised edition follows recent worldwide collaboration in research and provides the most current medical information available, a better understanding of the different classifications of FTD, and more clarity regarding the role of genetics. The wealth of information offered in these pages will help both healthcare professionals and caregivers of someone suffering from frontotemporal degeneration.This Ice Cream Is Delicious A Guide for Alzheimer s

This Ice Cream Is Delicious A Guide for Alzheimer s Author Henry F. Watts Jr
ISBN-10 0990606309
Release 2014-11-26
Pages 216
Download Link Click Here

Make the most of the time you have together. This is the message of "This Ice Cream is Delicious," a new comprehensive guide for those faced with caring for a loved one with Alzheimer's. Authored by professional companion/caregiver and Let's Go, L.L.C. founder Henry Watts, "This Ice Cream is Delicious" is a practical yet lighthearted guide that serves to demystify the medical, social, and emotional maze brought on by the diagnoses of Alzheimer's and dementia. Based on his personal experiences, Watts guides readers through the Alzheimer's journey, using his own anecdotes plus interviews with medical and care-giving professionals to highlight the trials and triumphs facing families. Watts writes from experience: his mother battled the disease for seven years. In the wake of her death, Watts created Let's Go, an Atlanta-based company that supports family caregivers. Since 2008, he has served as a professional companion/caregiver exclusively to AD patients, and a support to those struggling to cope with the diagnosis of Alzheimer's in a loved one. "This Ice Cream is Delicious" compiles Watts's experience and wisdom in a quick, easy-to-read format. Here you will find guidance on nutrition, planning for the future, practical tips on handling day-to-day challenges for you and your loved one, and finally, how best to select an assisted living facility. Along with a gentle reminder that... time is precious.A Creative Toolkit for Communication in Dementia Care

A Creative Toolkit for Communication in Dementia Care Author Karrie Marshall
ISBN-10 9781784502065
Release 2015-12-21
Pages 208
Download Link Click Here

How can carers and relatives support a person's identity, relationships and emotional wellbeing through changes that occur in the later stages of dementia? Drawing on over ten years' experience of working with people with dementia, Karrie Marshall provides a toolkit of tried and tested creative activities to support communication and relationships. Activities are vast and varied, with outdoor activities such as bird-watching and star-gazing aimed at supporting physical health, artistic activities such as collage creation to support identity, and musical activities such as sounds and voice warm-ups to support self-expression. Marshall also sensitively covers end of life care for people with dementia, explaining how emotional support can be provided through gentle breathing activities and even puppetry, as well as covering the legal importance of power of attorney.My Two Elaines

My Two Elaines Author
ISBN-10 1945271213
Release
Pages
Download Link Click Here

My Two Elaines has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from My Two Elaines also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full My Two Elaines book for free.The 36 Hour Day

The 36 Hour Day Author Nancy L. Mace
ISBN-10 9781421422244
Release 2017-04-23
Pages 416
Download Link Click Here

Through five editions, The 36-Hour Day has been an essential resource for families who love and care for people with Alzheimer disease. Whether a person has Alzheimer disease or another form of dementia, he or she will face a host of problems. The 36-Hour Day will help family members and caregivers address these challenges and simultaneously cope with their own emotions and needs. Featuring useful takeaway messages and informed by recent research into the causes of and the search for therapies to prevent or cure dementia, this edition includes new information on • devices to make life simpler and safer for people who have dementia• strategies for delaying behavioral and neuropsychiatric symptoms• changes in Medicare and other health care insurance laws• palliative care, hospice care, durable power of attorney, and guardianship• dementia due to traumatic brain injury• choosing a residential care facility• support groups for caregivers, friends, and family members The central idea underlying the book—that much can be done to improve the lives of people with dementia and of those caring for them—remains the same. The 36-Hour Day is the definitive dementia care guide. -- Jeffrey Cummings, MD, ScD, Director, Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain HealthThe Complete Guide to Managing Your Parents Finances When They Cannot

The Complete Guide to Managing Your Parents Finances When They Cannot Author W. A. Swan
ISBN-10 9781601383136
Release 2009-03-30
Pages 288
Download Link Click Here

Every year, millions of Americans transfer their finances to their children or other family members because they reach a point at which they can no longer manage them alone. For those who are about to start managing the finances of their parents, it is important to know exactly how to protect their assets, manage their taxes, and live up to their wishes. This book has been written to do just that, providing a comprehensive walkthrough of what you can expect and how to successfully handle your parents finances. To start, you must learn the basics of managing money that is not your own. You will be provided with a step-by-step chapter on how to keep track of funds, maintain the same accounting methods your parents have used for decades, and keep everything organized and separate from your own. You will learn how to evaluate sources of income including how to receive and manage Social Security, 401(k), and other retirement plans as payments are made. Additionally, you will learn how to balance their expenses, including a budgeting sheet to help you maintain the same level of expense they expect. You will learn how to budget accordingly, depending on where your parents are living and what their medical expenses might be. A chapter on insurance and medical coverage is included to help you understand how much money you can expect to set aside for these expenses and how much should be covered by programs such as Medicaid. Learn how to maintain housing for your parents as well, whether they are in assisted living or staying with you. A guide on how to talk to your parents about fraud and keep them away from potentially dangerous opportunities will make it easier for you to keep a handle on their finances without taking away their freedom. Dozens of men and women who have gone through this same situation, and also professional finance managers, have added their expertise to this book, providing firsthand accounts of how they were able to manage their own parents accounts and what you can expect. You will learn the difference in tax laws for the retired and what you will be required and not required to pay as a result of their age. It can be daunting when you first take control of your parents finances, but with this book in your hands, you should be able to quickly and efficiently take the reins and maintain the quality of life they have grown accustomed to. Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company presidentâe(tm)s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living, management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and case studies with expert advice. Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.